Hesap Özeti Açıklamaları

AÇIKLAMALAR

En Az Ödeme Tutarı Son ödeme tarihi itibariyle ödenmesi gereken en az (asgari) tutardır. En az ödeme tutarı, Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik'teki esaslar çerçevesinde belirlenecektir.

Her kart için tek para biriminde hesap özeti seçeneği bulunmaktadır. Siz değişiklik talep edene kadar yurt dışı harcamalarınız için TL hesap özeti gönderilmeye devam edilecektir.

Yurt dışında kredi kartları ile yapılan harcamalar talebinize göre TL, USD veya Euro olarak hesap özetine yansıtılır. Yurtdışında yabancı para cinsinden yapılan nakit kullanımlar ise hesap özeti seçimine bakılmaksızın Türk Lirası olarak ekstrelenecektir. Hesap özeti seçimi TL ise veya TL olarak ekstrelenecek nakit kullanımlarda; para birimi USD olmayan ülkelerde yapılan harcamalar ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak once USD’ye çevrilir, USD işlemler ise Banka’ya yansıtıldığı tarihteki ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak TL olarak, hesap özeti seçimi USD ise; para birimi USD olmayan ülkelerde yapılan harcamalar ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak USD olarak, hesap özeti seçimi Euro ise; USD ve USD dışında yapılan işlemlerin USD karşılığı Akbank gişe satış döviz kuru ile önce TL’ye çevrilir, sonra ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak Euro; Hesap Özeti seçimi USD/Euro ise; USD işlemler USD olarak, EURO işlemler EURO olarak, USD ve EURO olmayan işlemler ilgili kredi kartı döviz işlemleri çevrim kuru uygulanarak USD olarak hesap özetine yansıtılır. Akbank Kredi Kartı Döviz Çevrim Kur’u hesaplamalarına
buradan ulaşabilirsiniz.

Yabancı Para hesap özeti bakiyesinin tamamının son ödeme tarihine kadar ödenmemesi durumunda, kalan tutar TL Hesap Özeti kesim tarihindeki Akbank gişe döviz satış kuru kullanılıp TL’ye dönüştürülerek TL Hesap Özeti'ne aktarılır ve Hesap Özeti kesim tarihinden itibaren günlük bakiye üzerinden faiz tahakkuk ettirilir.

Yabancı Para Hesap Özeti'nin alacak bakiyede olması durumunda, son ödeme tarihi sonrasında, Yabancı Para Hesap Özeti'ndeki alacak bakiyenin TL Hesap Özeti'ndeki ödenmemiş asgari ödeme tutarını karşılayacak kısmı işlem tarihindeki Akbank gişe döviz kuru üzerinden TL Hesap Özeti'ne aktarılacaktır. Yabancı Para Hesap Özeti'nde son ödeme tarihi sonrasında yapılan ödemelerde öncelikle dönem içinde yapılan işlemler tahsil edilecektir. Ayrıca, yukarıda belirtildiği şekilde faiz tahakkuk ettirilecektir. Akbank gişe döviz kurları www.akbank.com web adresinde güncel olarak ilan edilmektedir.

Chip-para Axess üye işyerlerinde değişen oranlarda kazanacağınız ve Axess üye işyerlerinde bedava alışveriş olarak kullanabileceğiniz tutardır.

ÜCRET, KOMİSYON, VERGİ, FON VE FAİZLER

Akdi Faiz Oranı

Dönem borcunuzdan daha az bir tutarda ödeme yaparak borcunuzu kredilendirmeniz durumunda isletilecek, vergi ve fonlar hariç aylık net faiz oranıdır. Türk lirası işlemlerde aylık azami akdi faiz oranı % 3.57 uygulanacaktır.

Gecikme Faizi Oranı

Dönem borcunuzun en az ödeme tutarının altında ödeme yapmanız ya da hiç ödeme yapmamanız durumunda işletilecek, vergi ve fonlar hariç aylık net faiz oranıdır. Türk lirası işlemlerde aylık azami gecikme faiz oranı ise % 2.10 olarak uygulanacaktır.

Limit Aşım Faizi

Asıl kart ve/veya ek kart hamilinin kart limitlerini aşmaları halinde, asılan miktara işlem tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için işletilecek akdi faizdir.

Nakit Avans Çekim Faiz Oranı

Nakit çekim kapsamında değerlendirilecek tüm işlemlere uygulanan,vergi ve fonlar hariç, aylık net faiz oranıdır. Faiz, nakit kredi kullandığınız günden itibaren hesaplanır.

Nakit Avans Çekim Ücreti

Akbank’ta çekilen tutarın %1’i; yurtiçi diğer bankalarda 0.55 TL ve çekilen tutarın %3.87’si; yurt dışındaysa 3,65 TL ve çekilen tutarın %1.12’si olarak hesaplanır.

Taksitli Avans Faiz Oranı

Taksitli Avans işlemi için uygulanan vergi ve fonlar hariç aylık net faiz oranı. Faiz taksitli avans işleminin gerçekleştiği günden itibaren hesaplanır.

Hızlı Para Faiz Oranı

Hızlı Para işlemi için uygulanan vergi ve fonlar hariç aylık net faiz oranıdır. Faiz, Hızlı Para işleminin gerçekleştiği günden itibaren hesaplanır.

Taksitli Borç Transferi Faiz Oranı

Diğer bankalardan transfer edilen kredi kartı borçlarınız üzerinden hesaplanacak vergi ve fonlar hariç, aylık net faiz oranıdır.

SMS Para Faiz Oranı

SMS Para işlemi için uygulanan vergi ve fonlar hariç aylık net faiz oranıdır. Faiz, SMS Para işleminin gerçekleştiği günden itibaren hesaplanır.

Taksit İste Faiz Oranı

Peşin alışverişlerin sonradan taksitlendirilmesi ile uygulanan vergi ve fonlar hariç net faiz oranıdır. Faiz, Taksit İste işleminin gerçekleştiği günden itibaren hesaplanır. Taksit İste faiz oranı %3,57’dir.

Erteleme İste Peşin Faiz Oranı

Peşin faiz, ertelenen tutar üzerinden aşağıdaki oranlarla hesaplanır ve kesilecek ilk ekstreye yansıtılır. Peşin faiz, vergi ve fon hariç, ertelenen tutarın 1 ay erteleme için %5,04; 2 ay için %6,62; 3 ay için %8,15’dir.

Fatura Ödeme Ücreti

Anlık/tek seferlik fatura ödemeleri için Akbank İnternet kanalında 1TL, Akbank Şubelerinde kurum anlaşmasına göre en az 2 TL, en fazla 5TL ücret alınır. Turkcell, Türk Telekom, Vodafone ve Superonline faturaları için anlık/tek seferlik fatura ödemelerinde herhangi bir ücret tahsil edilmemektedir.

EFT/Havale İşlem Ücreti

EFT ücreti, işlem tutarının 1.000 TL ve altında olması halinde mobil bankacılık uygulamaları ve internet bankacılığı aracılığıyla yapılan işlemler ile düzenli ödemelerde 2,54 TL’yi, ATM’den yapılan işlemlerde 8,93 TL’yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 12,79 TL’yi geçemez. İşlem tutarının 1.000 TL ile 50.000 TL arasında olması halinde bu sınırlar sırasıyla 5,1 TL, 17,87 TL ve 25,6 TL olarak, işlem tutarının 50.000 TL üzerinde olması halinde bu sınırlar sırasıyla 64,03 TL, 128,08 TL ve 256,16 TL olarak uygulanır. EFT sisteminin resmi kapanış saatinden en erken 90 dakika önce olmak kaydıyla kuruluş ile finansal tüketici arasındaki sözleşmede geç işlemler olarak belirlenen EFT işlemlerinde anılan sınırlar yüzde elli artırımlı olarak uygulanır. Havale işlemlerinde ise uygulanacak azami ücretler EFT işlemleri için belirtilen ayrımlara tabi olarak ilgili ücretlerin yarısı oranında uygulanır.

SGK Prim Ödeme Ücreti

Kredi kartı ile anlık olarak yapılan 500 TL ve altındaki SGK prim ödemelerinden ödenen tutarın %1,5’i; 500 TL üzerindeki SGK prim ödemelerinden ödenen tutarın %2’si kadar; düzenli olarak yapılan 500 TL ve altındaki SGK prim ödemelerinden ödenen tutarın %1,6’sı; 500 TL üzerindeki SGK prim ödemelerinden ödenen tutarın %2’si kadar işlem ücreti alınır. Sgk.gov.tr adresinden yapılan SGK prim ödemelerinde ise ödenen tutarın %2’si olarak ücret alınır.

PTT Online Ödeme Ücreti

PTT online şubelerinden yapılan her bir kredi kartı ödemesi için 1,54 TL (BSMV dahil) işlem ücreti alınmaktadır. Kaynak Kullanım Destekleme Fonu, Banka ve Sigorta Muamele Vergisi mevzuat gereği yasal bir zorunluluk olarak alınır.

Kayıp-Çalıntı Kart Basım Ücreti

Kartınızı kaybetmeniz ya da çaldırmanız durumunda, yeni basılan kart için alınacak olan ücrettir. 1 takvim yılı içerisinde 3. yenilemeden itibaren alınır. Axess güncel kart ücretleri hakkında detaylı bilgi için Faiz ve Ücretler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

For English, please visit www.kartfree.com.tr/statementinfo